Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập
James Clavell

James Clavell

Tiểu sử

  • Được biết đến: Writing
  • Sinh nhật: 1924-10-10
  • Nơi Sinh: Sydney, New South Wales, Australia
  • Còn được Biết đến Như: Charles Edmund DuMaresq de Clavelle, Charles Edmund Dumaresq Clavell

Danh Sách Phim Của James Clavell