Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập


Hãy gọi cho Saul Season 1 Tập 1 Mở đầu 2015

Luật sư Jimmy McGill rất muốn chôn vùi quá khứ đáng buồn nhưng khi cơ hội mở ra trước mắt, anh lại quay về với bản chất vốn có.