Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập


Hãy gọi cho Saul Season 2 Tập 1 Xoay chuyển 2016

Khi Jimmy hân hoan với sự tự do mới, mối quan hệ của anh với Kim xảy ra biến cố. Mike cắt đứt liên hệ với một khách hàng bốc đồng.