Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập


Hãy gọi cho Saul Season 3 Tập 4 Sabrosito 2017

Mối thâm thù đại hận âm ỉ đã lâu gieo rắc nỗi căng thẳng tại Los Pollos Hermanos. Kim giúp Jimmy chuẩn bị cho buổi gặp Chuck tại tòa án.