Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập


Hãy gọi cho Saul Season 5 Tập 3 Người có thể làm việc này 2020

Lalo thuê Saul làm một nhiệm vụ. Một trường hợp khẩn cấp của Mesa Verde khiến Kim hoang mang. Hai đặc vụ DEA đến gặp Domingo tại nhà giam.