Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập


Hãy gọi cho Saul Season 5 Tập 4 Xin chào 2020

Jimmy cân nhắc lời đề nghị của Howard, Kim có cách tiếp cận mới đối với tình thế bế tắc của Mesa Verde và Hank cùng Steve theo dõi địa điểm giao tiền của Gus.