Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập


Hãy gọi cho Saul Season 5 Tập 7 JMM 2020

Khi Jimmy và Kim tìm cách giải quyết hậu quả từ cuộc họp về Mesa Verde, Lalo đưa ra một yêu cầu bất khả thi và lập mưu trả thù Gus.