Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập


Hãy gọi cho Saul Season 6 Tập 7 Kế hoạch và hành động 2022

Lalo theo dõi mục tiêu tiếp theo của mình. Jimmy và Kim đối phó với một rắc rối vào phút chót. Tranh cãi nảy lửa diễn ra tại buổi hòa giải với Sandpiper.